Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2016

-Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę?
— B. Prus, Lalka (Wokulski do Ignacego)
Reposted frommaardhund maardhund viapodkreslajmnie podkreslajmnie

September 15 2016

Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie. 
— Bolesław Prus – Lalka
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
2051 61fe 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex vianiskowo niskowo
4156 4c21
Reposted fromusual usual viacyronis cyronis
Reposted fromkasiak kasiak viacyronis cyronis
5211 f406 500
Reposted fromFlau Flau viacyronis cyronis
5236 9599 500
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
Mów prawdę. Tak jest najprościej.
— Urszula Jaksik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl
6872 98d2 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viawrazliwa wrazliwa
Lubię dziewczyny w dresach i powyciąganych swetrach. Mające dystans. Wybuchające śmiechem. Choć czasem wiadomo, że śmieją się na skraju ich własnej przepaści. Lubię te, które postanowiły przejść przez świat z przytupem nie krzywdząc przy tym nikogo. Lubię te, które robią miny do dzieci w autobusie a przy tym utrzymują, że świat to okropne miejsce. Dzięki nim, jest tu trochę lepiej.
— S. (Padłam Łazęgo głupi)
Reposted frommagat magat viathesmajl thesmajl
0014 3907
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawrazliwa wrazliwa
3048 fb6d 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viawrazliwa wrazliwa

September 13 2016

Magnificent in the early winter morning ❄️
1927 46c2 500
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus

September 12 2016

1000 6616
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRoszpunka1 Roszpunka1
3338 bd93 500
Reposted fromahrgent ahrgent viaRoszpunka1 Roszpunka1
6754 3b41 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viaRoszpunka1 Roszpunka1
3789 364a
Reposted fromartlover artlover viaRoszpunka1 Roszpunka1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl